tisdag 22 december 2009

Ett varumärkes viktigaste egenskap.

Igår ställde jag öppet frågan på Twitter om vad ett varumärkes viktigaste egenskap är.

Fick tre vassa svar av tre vassa tweeps.

@theplanninglab - Att kunna tillföra något av värde till människors liv.

@eliasbetinakis - Det absolut viktigaste är tillit. Varumärken är till för riskminimering.

@JohnMellkvist - Att samla vänner är en bra färdighet.

Jag tror var och en har rätt. På sitt sätt.

Att kunna särskilja sig, skapa en position och underlätta kundens val av produkt och varumärke är, enligt mig, en otroligt viktig egenskap. Med en position som särskiljer sig, är ledig, lönsam och logisk kan man skapa vänner, tillit och efter köpet tillföra värde till människors liv i form av upplevd kvalitet och bekräftelse.

Den imageskapande funktionen skapar ofta särkiljningsfunktionen med hjälp av marknadskommunikation. Det är inte bara den rationella uppfattningen kring ett varumärke som är viktig. Framförallt är det den emotionella uppfattningen. Materiella ting och även vissa typer av tjänster blir en förlängning av konsumentens (företagets vänner/fans) personlighet. Varumärket skapar en livsstil utöver produkten/tjänsten som denne kan identifiera sig med.

För varumärkesinnehavaren blir varumärket framförallt ett konkurrensmedel som bidrar till att fler väljer dem. För konsumenterna är varumärket så mycket mer. En informationskälla, en livsstil, en imageskapare, katalysator för beslutsprocessen vid köp men också en garanti att produkten/tjänsten håller den kvalitet som de lovar. Därför blir det så viktigt att se det från kundens (som är en människa, inte bara kund) sida för att inse att ett varumärke faktiskt är så mycket mer än bara en vägledare och särskiljare.


Om. Man däremot lyckas uppfylla alla de egenskaper som de frågade tweepsen anser är de viktigaste egenskaperna hos ett varumärke, så lyckas man uppnå den särskiljande egenskapen som i sin tur leder till fler vänner/fans och ökad lönsamhet.

Tror jag. Vad tror ni?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar